Parowóz „Roland“

„Tuaj szybciej zabije niejedno ojcowskie serce. Młodzież z kolei nie może się nadziwić, z jak wielkim trudem i nakładem pracy wcześniej podróżowano.”

Stary parowóz służył jeszcze w latach 60-tych jako”wół roboczy” Eberswaldzkich Zakładów Chemicznych.

Zasada gromadzenia pary
Zasada gromadzenia pary wykorzystuje właściwość wody do gromadzenia dużych ilości energii pod wysokim ciśnieniem. Cylindryczny pojemnik, służący jako zbieralnik pary, zostaje napełniony w 2/3 wodą i doładowany parą ze stacjonarnego systemu kotłowniczego.

Wysoka temperatura wody powoduje, że mimo pobierania pary podczas pracy i związanego z tym spadku ciśnienia, ma miejsce stałe parowanie. Zbieralnik pary może być napełniany zarówno parą nasyconą jak i nienasyconą (maks. 400 °C). Wymagana ilość pary ładunkowej 0 MPa na 2,0 MPa wynosi przy temperaturze wody 20 °C ok. 4.700 kg pary nasyconej i ok. 3.800 kg przy pary nienasyconej.

W celu doładowania 0,2 MPa an 2,0 MPa należy doprowadzić ok. 2.400 kg pary nasyconej lub ok. 2.000 kg pary nienasyconej. Doładowanie trwa w zależności od warunków miejscowych ok. 20 do 30 minnut. W celu ograniczenia utraty ciepła, zbieralnik pary i cylinder opatrzone są odpowiednią izolacją.

Wymiary główne

Pojemność całkowita kotła : 21 m³
Zawartość wody w kotle : 17,8 m³
Zawartość pary w kotle : 3,2 m³
Maks. ciśnienie parowe kotła : 2,0 MPa
Ciężar roboczy : 50 t
Ciężar własny : 34 t
Rozstaw osi: 1435 mm
Szerokość maks.: 3150 mm
Średnica koła : 1050 mm
Najmniejszy promień łuku: 80 m
Maks. siła rozciągająca z masy tarcia: 94176 N
Prędkość maksymalna : 30 km/h