Muzeum Eberswalde wystawia wartościowe świadectwa historii regionu i miasta. Muzeum znajduje się od roku 1997 w najstarszym domu z muru pruskiego w mieście, tzw. Adler-Apotheke i jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Do oferty muzeum zalicza się poza wystawą stałą wystawy specjalne z programem towarzyszącym, akcje muzealno-pedagogiczne i zwiedzanie z przewodnikiem.

Więcej informacji znajdziesz na następującej stronie internetowej: www.tourismus-eberswalde.de